Lyrics : The Priests, O'Riada, Sean Lyrics : The Priests Album : Ag Crióst an Siól

Ag Crióst an Siól Lyrics - The Priests, O'Riada, Sean

Music Video


Other songs from The Priests

Lyrics

Ag Críost an síol

Ag Críost an síol
Ag Críost an fómhar
I n-iothalainn dé
go dtugtar sinn

Ag Críost an mhuir
Ag Críost an t-iasc
i liontaibh dé
go gcastar sinn

O fhás go haois
is ó aois go bás
do dhá láimh a Críost
anall tharainn

O bhás go críoch
ní críoch ach ath-fhás
I bPárrthas na nGrást
go rabhaimíd

Christ's is the Seed
Christ's is the Harvest
Into God's barn
May we be brought.

Christ's is the sea
Christ's is the fish
In the nets of God
May we be caught.

From Birth to age
and from age to
death,
May your two arms,
O Christ,
be around us.

From Death to the end
Not the end but a
rebirth,
In the Paradise of
Graces
May we be.

Egg kreest on sheel
Ag kreest an four
In eelun day
Go dug tar shin

Egg kreest an weir
Egg kreest on teesk
I leentif day
Go gostar shin

O aws go heesh
Is oh eesh go baws
Deh gaw loyv a kreest
A noll ha ring

Oh vaws go creek
Nee creek ok a aws
I bar hass na nrawst
Gor ow a meed


Thanks to Bas for the lyrics.

If you think the lyrics is incomplete or inaccurate, you can submit correction here.

Explore other song lyrics:

Disclaimer: All artists, albums and lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.